יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

הפניות בקשר ישיר בעמודי חיפוש שבדף ראשיבאפשרותך לקבל סיוע ע"י פנייה בטופס המוצג באתרמצוות שדכניות האתר העמלים עבורךלכל פנייה אישית מסלול היכרויות שידוכים למגזר דתי לאומי בשלושה נתיבי גילאים רשימת הצעות גיל18-29 רשימת הצעות גיל 30-47 רשימת הצעות גיל 48-65 ***בדף זה תוכלו לקבל ישירות אליכם את ההצעות לזוגיות ולמצוא קשר תואם עבורכם הפעלת העמוד הוא קליל ואת התוצאות מרגישים תוך זמן קצר , ***ככל שתרחיבו על עצמכם כך יהיו פניות רבות עבורכם *ניתן לפנות בטופס המיועד לקבלת עזרה במציאת זיווג מצוות שדכני האתר בהצלחה