יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*YouTube:tk0OPujmtgQ* אחד המרכיבים בהצלחת המפגש הראשוני ,לאחר שכבר נקבעה שעה והמיקום רצוי מאוד להקדים בכ-10-15 דקות את המפגש, נקודת קדימה נותנים לאישה ורצוי מאוד שהגבר יקדים את בזמן יותר ויקפיד להופיע לפני שהיא מגיעה ,גם להודיע בדרך לא דרך שתגיע באיחור או אחד מכם יתן הודעה שלא יצליח להגיע בזמן ,נותנת אותות לא טובים ופתיחה לא טובה במפגש ראשון. One of the elements in the success of the initial meeting, after having already established an hour and location is very desirable to precede 10-15 minutes before the meeting, the point forward give the woman and very desirable that the man will precede the time more and make sure to appear before it arrives, also announce in a way not late or one of you Will give a message that will not be able to arrive on time, gives bad signals and a poor opening at the first meeting.