יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3875314-JCwHqbIeTC&ווג הגון בקרוב 6.mp4* העצה היומית 6 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Dating במפגש ראשון בדרך כלל ההתרגשות היא גבוהה יותר ממפגש שני ולשאחריו, ועל פי רוב היא משדרת מגוון של טעויות מי אומר מה ומי ראשון ומי ומתי מסיימים, ידוע שהגבר מסמן את השיחה הראשונית ,ונותן את הרשות לבחורה לשאול ,או לדבר או לאפשר לה את הבחירה ומבנה השאלות , כלל חשוב !!לעולם אל תדברו כשהשני מדבר ,אלא קבלו את אישור הראשון או השני כדי לשאול או להגיב, יתר בטחון עצמי או חוסר בטחון, ילווה את המפגש באי וודאות להמשכותו. In the first encounter, the excitement is usually higher than the second encounter and after it, and usually it broadcasts a variety of mistakes. Who says what and who is the first and who and when they finish? It is known that the man marks the initial conversation and gives permission to the girl to ask or to speak or to allow her the choice and structure Never ask when the other speaks, but get the first or second approval to ask or respond, more self-confidence or insecurity, will accompany the meeting with uncertainty to its continuation.