יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3875344-lSWs8AS6Xq&ווג הגון בקרוב 7.mp4* העצה היומית 7 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Dating במפגש חרדי צול, לא ניתן לראות תמונה של ההצעה הגבר או האישה , לכן יש לציין בכללית על מבנה מלא או רזה או ממוצע, כדי לחסוך עוגמת נפש במפגש רווי הפתעות רצוי להתעדכן או לעדכן את השדכנים בתמונה או פרופיל כי זו חלק מאוד חשוב ולעיטים קריטי במפגשים לחיוב או לשלילה בהתאמה. In an ultra-Orthodox encounter, you can not see a picture of the proposal, either male or female, so you should note in general about a full or thin or average structure. To save anguish at a meeting full of surprises, it is advisable to update or update the matchmakers in the photo or profile. Positive or negative respectively.