יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*YouTube:2_k0zl1NgLs* העצה היומית 9 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingבמגזר דתי לאומי ומסורתי ,ניתן להעביר תמונות אחד לשני ,אך לא תמיד רובן נוקטות בצעד זה לפני מפגש ראשון,לכן שההמלצה היא לראות אחד את השני במפגש הראשון ללא תמונות, למרות המדיה הפתוחה ,יש גם מצבים שתמונה אינה משקפת ויכולה להטעות ,ועל ידי שרואים תמונות ,יכולים להפסיד שידוך ולפספס בגדול , לכן כדאי להיות גמיש בנושא תמונות ביניים In the national and traditional religious sectors, pictures can be transferred to one another, but most of them do not always take this step before a first meeting. Therefore, the recommendation is to see each other in the first session without pictures. Despite the open media, there are also situations that the picture does not reflect and can mislead, Photos, can lose a match and miss big, so be flexible about intermediate images