יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3875405-6S1qKXa6QW&ון בקרוב 11_Trim.mp4* העצה היומית 11 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingמן הראוי המפגש ראשוני, להתרכז יותר על הנושא של,מקצוע, עבודה,מבנה הבית ,תכנים משותפים לעתיד וכן מבנה המשפחה ועיסוקם, ידוע שיש ענין יותר לשמוע מאשר להשמיע , אך בכל ענין שמעלים לתת תקצירים בנושא ולתת לשני להתבטא. ורצוי מאוד לא להשאיר שאלה ללא מענה, כי נכנסים לספקות וחשדות ואין כדאיות להיכנס לזה במפגש ראשוני. It is appropriate for the preliminary encounter, to concentrate more on the subject of, professionals, Work, the structure of the house, contents shared in the future, as well as the structure and occupation of the family, it is known that there is more to hear than to play, but in any matter raised to give abstracts on the subject and let the other express themselves. And it is very desirable not to leave a question unanswered, because we enter doubts and suspicions, and it is not worthwhile to enter into a preliminary meeting.