יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3875414-1YkXz2vxxj&ון בקרוב 12_Trim.mp4* העצה היומית 12 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Dating מפגש הראשון זו היא עצם פרזנטציה ומצגת על החיים שלך, וכחלון ראווה המוכר את מרכולתו במידה ויש כזו ולא משנה מי אתה , אלא רק ההצגה שתהיה כנה אמיתית ושאינן מעלות חשדנות יתר, לשקר אין רגלים!!! אך יש מצב שלא תמיד תרצו להעלות את התשובות במפגש הזה, ולשאלה הספציפית ציינו שבשלב זה התשובה תהיה בהמשך המפגשים כשאלו יתרחשו, This first meeting is a presentation and a presentation about your life, and as a window that sells its wares if there is one, no matter who you are, only the show that will be genuine and not overly suspicious, to lie without legs !!! But there is a situation that you do not always want to raise the answers in this meeting, and to the specific question we noted that at this stage the answer will be the continuation of the meetings when these will occur,