יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3875457-ZJXRA3zbun&ון בקרוב 14_Trim.mp4* העצה היומית 14 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingככל שאנו עדין במפגש הראשון ,זו תרגולת בין השניים למפגשים הבאים אם יהיו כאלה, לכן אחד הדברים שבמפגש הוא הנושא של כיבוד, וכל אחד במבנה שלו, מן המומלץ , אם יושבים במסעדה הוא מקום ל-כמו קונדיטוריה רצוי מאוד שכל אחד ישלם על חלקו וזאת יש להגדיר מראש וראוי שזה יבוא מצד האישה , אך אם לא הוזכר מהאישה , יציע הבחור משקה וככל שהנושא המגזרי יותר פתוח ומתון ניתן גם עוגייה אך לא בכל מצב להגיע לארוחה , כי זה נוגד את כללי המפגש וזה יכול להוות מעין קנין , או רכישת דעת השני כדי שיאות בהמשך לבנות יחדיו הבית.בחבד יש נוהל קבוע שכל אחד מזמין לעצמו ומשלם על עצמו ,ראוי מאוד ומכובד,וזאת מבחינת איסור הלכתי של קנין בכהוא זה . As we are still at the first meeting, this drilling between the two next sessions if any, so one of the things that meeting the issue of respect for, and each of its structure, the recommended, if you are sitting in a restaurant is a place for-like confectionery is highly desirable that each will pay its share and that there are pre-set and proper for it to come from woman, but if not mentioned a woman, will offer the guy a drink and extent sectarian issue more open and moderate can also be a cookie but not in any condition to get to dinner, that it is contrary to the general meeting and it can serve as a kind of property, or the acquisition of knowledge other So that they would later agree to build the house together.