יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3876231-IUQvjjoRYe&ון בקרוב 16_Trim.mp4* העצה היומית 16 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Dating במגזרים חרדים או תורניים, מיקום המפגש הוא בבית הדוד, דודה... או בן משפחה, זה נוהג טוב ואף שומר על כללי הצניעות לרב החוגים, רצוי לאמץ זאת גם בחוגים יותר פתוחים וכל זה בתנאי שגם לצד השני נוח ולא יטריד אותו , ידוע שבחוגים חסידיים הדברים שונים לחלוטין ואין זה המקום להעלות ......גם כשהמפגש בבית בן משפחה או שכנה.רצוי מאוד שלא יהיה מטרד למפגש כמו ילדים שצועקים או מסתובבים ללא הרף, או דברים מעין זה ...רצוי מאוד שיהיה כיבוד של ומשקה ומאפה ואף אחרות. כך יהיה יותר נעים לשניים בהחלטות גורליות בהתקשרות ביניים In religious or religious sectors, the location of the meeting is in the home of the uncle, aunt ... or family member. This is a good practice and even upholds the rules of modesty for the majority of the departments. It is also desirable to adopt this in more open circles, on the condition that the other side is comfortable and will not disturb him. This is not the place to raise ... even when the meeting is at home with a relative or a neighbor. It is very desirable that there should not be a nuisance to a meeting like children who shout or walk around constantly, or things like that ... It is very desirable that there be refreshments of drink and pastries And others. Thus, it will be more pleasant for the two to make critical decisions regarding an interim agreement