יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3876256-225yglFLYw&ן בקרוב 17_Trim.mp4* העצה היומית 17 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingישנם מפגשים שנעשים במקומות ציבוריים ולא דווקא במקומות סגורים כגון בתי מאפה וקפה או בית של בן משפחה ,ואף המפגש נעשה תוך הליכה במקומות ציבוריים כמו גן מואר שבו קהל עובר שם, זה יכול להועיל לשחרור מתחים טבעיים או לאנשים שלא יכולים לשבת הרבה וזה יכול להשפיע לכן טוב הדבר גם בסגנון זה ,וכל זה בתנאי שלשניים הסגנון טוב, אך אם לאחד מהשניים הרעיון לא יתאים לו ,אין לאלץ או לשכנע, לפחות לא במפגש הראשון , אך במפגשים אחרים כשהשיחות פתוחות וזורמות ניתן לשלב את כל סגנונות המפגש. There are meetings that take place in public places and not necessarily in closed places such as pastries and coffee or the home of a family member, and even the meeting is done while walking in public places such as a lighted garden where an audience passes by, it can be useful for releasing natural tensions or people who can not sit much and it can affect you It is also good in this style, and all this provided that both styles are good, but if one of the two ideas does not suit him, it is not necessary to force or persuade, at least not in the first encounter, but in other meetings when the conversations are open and flowing.