יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3876289-lrRFwjdyo9&ון בקרוב 19_Trim.mp4* העצה היומית 19 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingלא פחות חשובה סיום הדייט מאשר תחילתו, המפגש הראשון הוא מפגש גורלי היכול לשדר תכנים של מילים וסגנון האמירות לחיוב ושלילה , אחד הדברים הקשים שבמפגש ראשון הוא איך לסיים את המפגש עם טעם של עוד ,ובתנאי שלא היו מהמורות בדרך שגרמו לסלידה או אי התחברות ,יש אחד שרוצה להמשיך במפגש, ויש אחר שפחות רוצה במפגש, או אולי לא לשוב יותר או אולי העייפות מתלאות היות משדרות...עייפתי..או אולי שהבוקר לא קל לקום .ולכן עדיף לסיים.....המשך.... קראו בהצעה 19 שבסדרה The first encounter is a fateful encounter that can convey the contents of words and the style of affirmative and negative statements. One of the most difficult things in the first encounter is how to end the encounter with the taste of more, and provided that there were no bumps in the way that caused the disgust or lack of connection, One who wants to continue the meeting, and there are others who want less in the meeting, or maybe not to return more or maybe tiredness hardships because of Sderot ... tired .. Or maybe morning is not easy to get up and so it is better to finish ..... Continue .... Read the proposal 19 in the series