יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3876313-NJ6O1N1rHt&ון בקרוב 18_Trim.mp4* העצה היומית 18 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Dating אם לא הצלחת עד כה חובה אישית לעשות יותר לפני החלפת הקידומת זה הזמן לפנות ולקבל סיוע מקצועי