יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3879502-CAG1Oe3fuI& הגון בקרוב_Trim.mp4* העצה היומית 24 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingבנושא של שליטה בהחלטות לבנות בגילאי 19 20 ובנות צוליות (סגנון לבוש סגור ובגדים לא צמודים)ברב המקרים ההורים נוטלים חלק נקר בשיחות וגם נותנים משקל גדול בהחלטה, אך לצערנו הרב יש שיקולים שמכריעים את ההחלטה כגון אם בצד השני מבוססים כלכלית ובצד האחר לא, או משפחה שהיא בעלת כבוד בקהילה ועוד מעין אלו שלא תמיד הזוגיות תעלה טוב גם אם ההחלטה להינשא . In the majority of cases, the parents take part in the field and also give great weight to the decision, but unfortunately there are considerations that determine the decision, such as whether the other side is economically established and on the other side, or a family that has an honor in the community, That it is not always a good relationship even if the decision to marry.