יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3879504-JEfXEjm2Cb&h Community_Trim.mp4* העצה היומית 25 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingיש מקרים שלאחר מפגש שלישי או אחר ישנם לבטים , עדכנו את ההורים במידה והינם ברי החלטה מדודה והביעו בפניהם את הרצון ואת הנתונים מהפגישות, ניתן להיעזר בשדכן שלכם או רבנים מקורבים או בני משפחה אחרים צד א' וכך תקבלו החלטה, האם זה יתאים או לא . There are cases where, after a third or other meeting, there are doubts, we have updated the parents if they are reasonable decision makers and expressed the desire and data from the meetings, you can help your matchmaker or rabbis close relatives or other family side A and so will decide whether or not it suits.