יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3879513-pX71Wn8y4Z&ים מקח טעות_Trim.mp4* העצה היומית 27 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Dating מקח טעות בשידוך : האחד אינו נושא באחריות אלא שניהם , כאשר יש צד שלא בוחן את כל הקלפים הרלוונטים והחשובים, והצד השני מעוניין מאוד בהצעה ומסתפק במעט שניתן לבדוק התוצאה מולידה מקח טעות . ויש נסיבות אחרות... One is not responsible but both, when there is a side that does not examine all the relevant cards and important, and the other side is very interested in the proposal and makes do with a little bit to check the result leads to a mistake. And there are other circumstances ...