יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3879520-kTXWSq5DHT&צה יומית 28_Trim.mp4* העצה היומית 28 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingהורים של בני הזוג המתעתדים להקים את הבית , הם חלק מכריע בשאלה האם יוביל הקשר לזוגיות , מחובתו של הגבר מעבר לנתונים שהגיש הוא לרכוש את ליבם ואמונם באמינות ולא בדרך אינטרס במיוחד לאימא של המדוברת, כדאי מאוד בחוגים דתיים לא לעשות שבתות וחגים או לישון במשפחת הכלה או ההיפך כפי שיש מי מהבנות במגזר המסורתי לעשות זאת The parents of the couple who intend to establish the home are a crucial part of the question of whether the relationship will lead to a relationship, the duty of the man beyond the data he submitted is to acquire their faith and trustworthiness and not in a way particularly interested to the mother of the spoken, it is very worthwhile in religious circles not to do Saturdays and holidays or sleep in the bride Or the opposite, as some of the girls in the traditional sector do