יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3879521-IKFMhyw07B&שראל ובעולם_Trim.mp4* העצה היומית 29 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingישנה עלייה בגירושין במגזרים חרדים ותורני בגילאי ה20+ בעשור האחרון ישנן בנות שהגיעו מסמינר בית יעקב ואחרים והתפשרו על בחור שהתלבש כחרדי לצורך הזיווג, והסתפקו ברמה כזו פחות מבן ישיבה(יש גם שם ברמה ירודה) אך מה שמשך אותן הוא היופי או מבנה חיצוני וגם בעלי תשובה בתחילת שנותיו, ולאחר התחברות בימים הראשונים נודע לה שהבחור בכלל רחוק מתורה ויראת שמים . המשך בסרטון >>30 There is an increase in divorce in ultra-Orthodox and ultra-Orthodox sectors aged 20+. In the past decade, there are girls who came from the Beit Yaakov seminar and others who settled for a young man who dressed as ultra-Orthodox for the purpose of zivug and settled for that level less than a yeshiva. At the beginning of his life, and after connecting in the early days, she learns that the young man is far from Torah and fear of Heaven. Continue in the video >> 30