יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3879522-SB0am7tmTJ& הגון בקרוב_Trim.mp4* העצה היומית 30 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingיש עוד סיבה למקח טעות, המשודכת יתכן מבחינה רוחנית לא גבוהה ואולי בהסתרה מהוריה על ירידה ברוחניות, והיא חיפשה בחור שהוא גם ברמה פתוחה או מודרנית, אך להפתעתה גלתה שהבחור בהרבה פחות מהמשוער( המשך סיבה ג' ) There is another reason for a mistake, which is perhaps not spiritually elevated and sometimes hidden from her parents on a decline in spirituality, and she looked for a young man who is also open or modern, but to her surprise discovered that the guy is much less likely (continued reason)