יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3879524-wbYHDMxFHj&ל ובעולם 31_Trim.mp4* העצה היומית 31 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingמקח טעות יכולה להיות שהבחור יודע לרכוש את ליבה של הנערה תמימה מאוד והבחור מנצל זאת ביודעו שאין עליו הרבה קופצים ,ויודע להעביר מסרים טובים ומתוחכמים להורים כדי לרכוש את אמונם, ובהגיע שבע הברכות מגלה טפח ויותר מה ערכו . A mistake can be that the young man knows how to acquire the heart of the girl very innocent and the boy takes advantage of it knowing that there are not many jumps, and knows how to convey good messages and sophisticated parents to gain their trust, and when the seven blessings reveals a little more value.