יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3879537-RldNYUsIS7&ון בקרוב 33_Trim.mp4* עצה היומית 33 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingטלפון לבירור? כדאי לסמוך על הבדיקה האישית שלכם כשמדובר בצעירים ולשתף ההורים, בפרק שני העניין יותר מכביד בבירור כי אדם שהגיע לגירושין וגם התאלמנו, יהיה קשה לבדוק, אלא להכיר במפגשים את תוכנו ולזהות עד כמה כדאי ללכת על ההצעה . Phone for clarification? In Chapter Two, it is more than clear that a person who has reached the divorce and is widowed will find it hard to examine, but to recognize the meetings and identify how worthwhile it is to follow the proposal.