יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3879538-c4acmsqR3t&ון בקרוב 34_Trim.mp4* העצה היומית 34 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingההצעות כיצד להיזהר מועילות ביותר, אך אם השדרים שיועברו אחד לשני יהיו מלב אל לב ללא הכנסת חוכמולוגייה והשטחת הדברים עליכם יסייעו לשניים במהלך הבנייה, ואין ספק שהבנייה עצמה מתחילה ביום הנישואין והלאה ,ולא ימי הפגישות The suggestions on how to be wary are very helpful, but if the messages that are transmitted to each other will be heart to heart without introducing smartness and flattering you will help the two during construction, and there is no doubt that the construction itself begins on the wedding day and beyond,