יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3879542-4aG8USFRsq&ון בקרוב 35_Trim.mp4* העצה היומית 35 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingחלק גדול בהתחברות הינו מצב כלכלי, כאשר המצב הכלכלי מצד אחד בני הזוג יש בה השפעה גדולה על הצלחת הדייט, מן הסתם ישנם הרבה מצבים שמצבו של הבחור ומשפחתו הוא בשפע וטוב, יתפשר בנושא לבת הזוג בתנאי שהיא בעלת ערך השכלתי ומציאת חן .יתכן גם מצב הפוך. A large part of the connection is an economic situation, where the economic situation on the part of the couple has a great impact on the success of the date, there are probably many situations that the situation of the boy and his family is abundant and good, will compromise on the subject on the condition that the value of education and pleasures. upside down.