יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3880093-bZ3OPAGnxy&גון בקרוב36_Trim.mp4* העצה היומית 36 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Dating גודל ההשקעה בין שני בני הזוג ,כל יום מתחילה מהתחלה חכמים אף הציעו לשים שלט על הדלת של הבית ולהודיע שכאן בונים אין כניסה ,ההשקעה היא יותר ממה שקיים בין בן להורה ולהיפך, לכן כדאי להפוך כל פינה ואבן כדי לחבר בין השניים. The size of the investment between the two spouses, every day starts from the beginning. Smarts even offered to put a sign on the door of the house and announce that there is no entry here, the investment is more than between a parent and vice versa.