יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3880154-aELs7c8ESk&ון בקרוב 37_Trim.mp4* העצה היומית 37 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingכשבאים לפגישה שלישית ומעלה ישנה תחושה שהצד השני כבר התרגל אליכם ועתה אפשר לנהוג בפתיחות הן בשיחות והן בלבוש ואחרים, ישנה טעות בנושא והמפגשים הבאים גם הם דרכי בוחן להתחברות ולא בטוח שזה זה, גם במפגש העשירי, When you come to a third meeting and above, there is a feeling that the other side has already become accustomed to you and now you can act openly in both the conversations and in the clothing and others. There is a mistake on the subject and the next meetings are also ways of examining the connection.