יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3880164-apLGCBM5UR&ון בקרוב 40_Trim.mp4* העצה היומית 40 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingההתחברות בין הגבר והאישה הוא צורך וחיוב הן לאישה והן לגבר, הגבר מצווה לפריה והאישה לא באה לעולם כדי לאכול ולשוב חזרה אלא להשלים את תיקון הנשמה וזאת רק ע"י הבעל בחופה וקידושין ,וככל שבן זוגה יקיים את מיטב המצוות כן היא תקבל כמחצית משכרו, כפי החיבור בין ארבעת המינים אתרוג לחוד זוהי התולדה והשימוש וההשרשה ע"י זרעונים ,והלולב והדס וערבה כאגודה אחת למצוות הנענוע והפריה . The relationship between the man and the woman is a need and a duty for both the woman and the man. The man is commanded to fertilize, and the woman does not come to eat and go back, but to complete the correction of the soul, and only by the husband in the chuppah and kiddushin. As the connection between the four species Etrog separately this is the birth and use and rooting by seeds, and the lulav and Hadas and Arava as one association for the commandments of rocking and fertilization.